Integraal brandveiligheidsadvies Bodegraven

Buro van Linden heeft voor een kantoorgebouw (4500 m²) met naastgelegen bedrijfshal (10.000 m²) een brandscan uitgevoerd aan de hand van kadastrale splitsing en wijziging van eigenaarschap. O.b.v. de brandscan en de nieuwe kadastrale situatie is er op basis van Fire Safety Engineering (FSE), en NEN6060 onderzoek een nieuw brandveiligheidsconcept ontwikkeld. Het nieuwe brandveiligheidsontwerp is in nauw overleg met de omgevingsdienst Midden Holland tot stand gekomen. Onderdeel van het nieuwe ontwerp is de toepassing van een permanent Fire Defender systeem om zo de brandoverslag naar het naastgelegen gebouw te voorkomen.