Meerjaren onderhoudsplannen

Buro van Linden maakt voor elke type vastgoed meerjaren onderhoudsplannen o.b.v. NEN 2767.
O.b.v. de eisen welke de gebruiker en eigenaar stellen aan het vastgoed, maakt Buro van Linden heldere financiële begrotingen en uitvoeringsplanningen. Zodoende ontstaat grip op het gewenste onderhoudsniveau.